Osetinų gatvės ir privažiavimo kelio iki žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:2199) Vilniaus m., statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybė, savivaldybe@vilnius.lt, +37052112616

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Privažiavimo kelias nuo Osetinų g. iki sklypo kad. Nr.0101/0157:2199

Paskirtis Kelių (gatvių)

Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6058127 Y: 586487

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Lietaus nuotekų tinklai

Paskirtis Nuotekų surinkimo tinklai

Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6058130 Y: 586567

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Eismo jungtis į sklypą Estų g.1

Paskirtis Kelių (gatvių)

Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6058099 Y: 586530

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Lietaus nuotekų tinklai DN 250

Paskirtis Nuotekų surinkimo tinklai

Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6058162 Y: 586591

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Rekonstruojamas lietaus nuotekų tinklas

Paskirtis Nuotekų surinkimo tinklai

Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 4400/2471:2623 X: 6058187 Y: 586643

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 4400-2471-2623

 

Statinio tipas Osetinų gatvė

Paskirtis Kelių (gatvių)

Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6058146 Y: 586579

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Eismo jungtis į kad. sklypą Estų g. 1

Paskirtis Kelių (gatvių)

Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6058177 Y: 586606

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas UAB „Globalus projektavimas“

El. p. globalus.projektavimas@gmail.com   tel. 867195367

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Linkmenų g. 5

Laikas 7.30-16.30 val. iš anksto susitarus

Tel. +37067195367

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. info@globalus.lt

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-06-15

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTk4YmRiZWYtODhlMS00MDI4LWE4NWItNjM3ZGFjYmZiNjA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215e63b08-940e-4386-88a4-e8a08f3b3cfd%22%2c%22Oid%22%3a%22c42ed67e-a011-4e5b-91c1-ab479e0f7deb%22%7d

Data ir laikas 2023-06-15 15:00

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti Priedą

 

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

2023-07-24 projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą