Parduotuvės Parko g. 37A Vilniuje, negyvenamos patalpos – lažybų punkto paskirties keitimo į prekybines patalpas projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Parko g. 37A Vilnius,  žem. skl. kad. Nr. 0101/0064:49 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Pastatas – Prekybos; Patalpos – Kita/Prekybos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „Renova“,  A. Songaila, renova@renova.lt, +37069821492

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „Elmoslita“, Vilniaus g. 18, LT-01402 Vilnius  +37068722206

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Vilnius, Gedimino pr. 16; +370 698 21492; 9:00-17:00 iki 2022-07-11

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Iki 2022-07-11 raštu Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius UAB Renova;

elektroniniu paštu: renova@renova.lt.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

2022-07-11; 16:30

Nuotoliniu būdu:
https://us06web.zoom.us/j/88638788652?pwd=OEsrMnlHRStRc1JYejU3bGI2TzRiQT09 

Meeting ID: 886 3878 8652

Passcode: 800678

 

Atsisiųsti priedą