Paslaugų paskirties pastato (antrinių žaliavų priėmimo punktas), Naujoji Riovonių g. 13, Vilnius. Rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Naujoji Riovonių g. 13, Vilnius  (skl kad Nr. 0101/0069:262)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis-Kita,

Naudojimo būdas– Komercines paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paslaugų

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Laurynas Blauzdavičius, el. P. Laurynas01@gmail.com, 8650 20020

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB Viklonas tel. nr. +37069837811 el. p. viklonas@gmail.com

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

  1. Juozapavičiaus 11-310, 8650 20020, 2022 12 20, 16:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. P. Laurynas01@gmail.com, tel 865020020 iki 2022 12 20

 

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022 12 20 16:00 val nuotoliniu būdu

https://us04web.zoom.us/j/75452782978?pwd=vIy9pVvkOlNbav633g7A3A01YuQzs0.1

 

Meeting ID: 754 5278 2978

Passcode: C82wZx

 

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus