Paslaugų paskirties pastato – automobilių servisas, Ukmergės g. 298 E, Vilnius, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Ukmergės g. 298 E, kad. Nr. 0101/0015:2

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita (naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos)  (projektu nekeičiama)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paslaugų paskirties pastatas (7.4.)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB studija „Konceptas“, andrej@konceptas.com, +37061299142; Projekto vadovas Aivaras Baronas, el.p. a.baronas@gmail.com, mob.tel. 862433621

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas : UAB „Gritas LT“, Vilnius, M. Valančiaus g. 7, +37061548425, gritas.lt@gmail.com

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais vyksta nuotoliniu būdu, pasiskambinus numeriu +37061299142, arba elektroniniu paštu andrej@konceptas.com

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus prašome teikti el.paštu a.baronas@gmail.com arba andrej@konceptas.com  iki 2022- 05-19.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Nuoroda į vaizdo transliaciją:

https://meet.google.com/gsd-xdtc-yev

Viešas susirinkimas vyks 2022-05-19, 16:00 valandą.

 

Atsisiųsti priedą.