Paslaugų paskirties pastato Gedimino pr. 7, Vilniuje paskirties keitimo į administracinę paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Gedimino pr. 7, Vilnius (sklypo kadastrinis Nr. 0101/0041:195)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Gedimino pr. 7, Vilnius: Paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas – Paštas. Esama paskirtis – paslaugų. Keičiama į administracinę paskirtį.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „NIT projektai“, Tomas Karosas, [email protected] , +37061155541

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Terseta“, Įm. k. 303556959, Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius, el. paštas: [email protected], Tel. Nr.: +370 650 32044.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Darbo dienomis nuo 15 iki 18 valandos adresu: Vinco Kudirkos g. 6, Vilnius, II aukštas. UAB „A2SM“ biuras.

Tel. +37068647835; el. paštas [email protected].

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2022-03-21 dienos elektroniniu paštu [email protected] arba raštu adresu: Vinco Kudirkos g. 6, Vilnius.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. kovo 21 d., 17:00 val.

 

Transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:[email protected]/1645789369658?context=%7B%22Tid%22:%22a98e138a-6cf4-4546-b925-9aaf8540edd5%22,%22Oid%22:%22e01a9787-8fb8-4fa8-97f7-f462bb4a3108%22%7D

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

 

2022-06-17

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą