Paslaugų paskirties pastato Gedimino pr. 7, Vilniuje paskirties keitimo į administracinę paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Gedimino pr. 7, Vilnius (sklypo kadastrinis Nr. 0101/0041:195)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Gedimino pr. 7, Vilnius: Paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas – Paštas. Esama paskirtis – paslaugų. Keičiama į administracinę paskirtį.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „NIT projektai“, Tomas Karosas, info@nitprojektai.lt , +37061155541

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Terseta“, Įm. k. 303556959, Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius, el. paštas: rytis.zaloga@lordslb.lt, Tel. Nr.: +370 650 32044.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Darbo dienomis nuo 15 iki 18 valandos adresu: Vinco Kudirkos g. 6, Vilnius, II aukštas. UAB „A2SM“ biuras.

Tel. +37068647835; el. paštas a.sasnauskas@a2sm.lt.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2022-03-21 dienos elektroniniu paštu info@nitprojektai.lt arba raštu adresu: Vinco Kudirkos g. 6, Vilnius.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. kovo 21 d., 17:00 val.

 

Transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:c4c685c6a53f45f59383fb985be44933@thread.tacv2/1645789369658?context=%7B%22Tid%22:%22a98e138a-6cf4-4546-b925-9aaf8540edd5%22,%22Oid%22:%22e01a9787-8fb8-4fa8-97f7-f462bb4a3108%22%7D

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

 

2022-06-17

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą