Paslaugų paskirties pastato ir pagalbinio ūkio paskirties pastato (garažo) Mozūriškių g. 21 Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Mozūriškių g. 21 Vilnius, skl.kad.Nr. 0101/0167:4264

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Komercinė

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Paslaugų

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Vilniaus archprojektas“ PDV J.Blažiūnaitė, el.paštas: vilniaus@archprojektas.lt, tel. 8 612 16518

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „M21 SERVISAS“, ,tel: 8 699 20108, ramunas.bloze@gmail.com

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Kalvarijų g. 1-2.6 Vilnius, tel. 8 612 16518, I-V 10:00 -17:00 iki 2023 02 13

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2023 vasario mėn. 13 d., el paštu: vilniaus@archprojektas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2023 02 13 16:00

https://meet.google.com/pzd-dzpw-jnz

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

Pastato trimatis modelis https://arcg.is/Lz0vO0

 

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą