Paslaugų paskirties pastato Mozūriškių g. 21 (sklypo dalyje C) Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Mozūriškių g. 21 Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0167:4264

(Sklypo dalis C)

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Paslaugų paskirtis

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Vilniaus archprojektas“ PDV J. Blažiūnaitė, el. paštas: vilniaus@archprojektas.lt, tel. 8 612 16518

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „M21 SERVISAS“, ,tel.: 8 699 20108, ramunas.bloze@gmail.com

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Kalvarijų g. 1-28 Vilnius, tel. 8 612 16518, I-V 10:00 -17:00 iki 2022 09 30

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022 rugsėjo mėn. 30 d., el paštu: vilniaus@archprojektas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022 09 30 16:00 Microsoft Teams aplinkoje:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NmRiZThiZjMtN2ViOC00NDQ4LWIzNGMtNDdmYTE5YTJlYzhi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c5ce8a03-c421-4d50-9fde-776e3fdde5c8%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e3fda645-6ad6-4d30-a216-2f9a1599de3b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=26ac46df-25f3-4f0d-b90f-e3872548fc2c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

Projektinių pasiūlymų 3D modelis

 

Po viešo svarstymo priimti sprendimai 

2022-10-11 projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą