Paslaugų paskirties pastato Nemenčinės g. 76, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Paslaugų paskirties pastato Nemenčinės g. 76, Vilniuje, statybos projektas

 

Statytojas (-ai)

UAB „VYTORA LT“, +37065294014

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Laidojimo namai

Paskirtis Paslaugų

Adresas Vilnius, Nemenčinės pl. 76

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0012:243 X: 6067852,6 Y: 586577,9

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas MB „2 Bricks“

El. p. va@2bricks.lt   tel. 868724672

 

Architektas Sigita Lapienytė

El. p. sigita.lapienyte@yahoo.com   tel. 865929324

 

Projekto vadovas Vytautas Augustinavičius

El. p. va@2bricks.lt   tel. +37068724672

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 21A

Nuoroda https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Laikas susitarus iš anksto tel. +37068724672, darbo dienomis 9.00-17.00 val.

Tel. +37068724672

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. info@2bricks.lt

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-02-17

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTMwZjc2MmQtOTgyZi00YjQ5LWJhZmEtNDUyNGY1MjlhMjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221c555c30-6c67-4d77-b15b-69bf626aeaeb%22%2c%22Oid%22%3a%22521c7690-71e9-4b67-9fc8-fbed45477051%22%7d

Data ir laikas 2023-02-21 17:00

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti   priedą