Paslaugų paskirties pastato sklype Naugarduko g. 74, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Atkreipiame dėmesį, kad viešai konsultacijai pristatomi projektai dar nėra sulaukę savivaldybės pritarimo - specialistai sprendimą priima įvertinę ne tik projekto sprendinius, bet ir visuomenės pastabas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Paslaugų paskirties pastato sklype Naugarduko g. 74, Vilniuje, rekonstravimo projektas

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: kita

Naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Numatoma paskirtis: Paslaugų

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“, proj. vad. Algimantas Vyšniauskas, el.paštas: algisarchd@gmail.com, tel.: +37068773626

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB Autoservisas „Megamesta“, įm.kodas: 302794046, adresas: Viršuliškių skg. 38, LT-05132 Vilniuje, el. paštas: ruta@ipso.lt, telefonas: +37060077933

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37068773626,

8:00-12:00 val. ir 13:00-17:00 val., iki 2022-12-15

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el.paštu: algisarchd@gmail.com, iki 2022-12-15

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022-12-15 16:00 val. virtualioje erdvėje, prisijungimo kodas: Hh6RDS,

prisijungimo nuoroda:

https://us06web.zoom.us/j/83710670662?pwd=TWJpekxoN05IdUN2dEtQcUhHOWZ6QT09

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

Pastato trimatis modelis https://arcg.is/1Gu15b