Paslaugų paskirties pastato (uždaros lengvųjų automobilių plovyklos), Eigulių g. 3, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Adresas: žemės sklypas: Eigulių g. 3, Vilnius, Vilniaus m..

Žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0052:10.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Ardynas“, Gedimino 47, LT-44242 Kaunas, Tel. +370 (37) 323 209 ardynas@ardynas.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Circle K Lietuva“, įm. k. 211454910, registruota adresu J.Jasinskio g. 16A, LT-011112 Vilnius.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Ardynas“ patalpose Gedimino g. 47, Kaune, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. iki 2022 m. kovo 7 d. ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki viešo susirinkimo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu Broniui Leonavičiui adresu Gedimino g. 47, Kaunas, LT – 44242 arba el. paštu: b.leonavicius@ardynas.lt arba viešojo susirinkimo metu.

 

Visuomenės atstovai, projektuotojui pateikdami pasiūlymus, turi nurodyti:

– vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus kontaktinius duomenis;

– pasiūlymo teikimo datą;

– informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022 m. kovo 7 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešo susirinkimo vieta (adresas): susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Jungtis adresu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWE1MmY1MjQtOTJiYy00YTlkLWI5ZGEtMThhMmY2ZjQxYjA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262575305-f904-40b8-bb31-97ace5164d85%22%2c%22Oid%22%3a%2250b326a6-3b94-4bf9-a82e-dd4028f7016b%22%7d

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2022 m. kovo 7 d. 16:00-17:00 val.

 

Atsisiųsti priedą