Paslaugų paskirties pastatų Mozūriškių g. 21 (sklypo dalyje D) Vilniuje, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Mozūriškių g. 21 Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0167:4264

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Paslaugų paskirties

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Vilniaus archprojektas“ PDV J.Blažiūnaitė, el.paštas: vilniaus@archprojektas.lt, tel. 8 612 16518

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UTIISIB „NORDSPACE“, adr.: Švitrigailos g. 11A, LT-03228 Vilnius, tel: 8 663 56350, info@nordspace.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Kalvarijų g. 1-2.6 Vilnius, tel. 8 612 16518, I-V 10:00 -17:00 iki 2022 06 21

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022 birželio mėn. 21 d., el paštu: vilniaus@archprojektas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022 06 21 16:00 Microsoft Teams aplinkoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRiZThiZjMtN2ViOC00NDQ4LWIzNGMtNDdmYTE5YTJlYzhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5ce8a03-c421-4d50-9fde-776e3fdde5c8%22%2c%22Oid%22%3a%22e3fda645-6ad6-4d30-a216-2f9a1599de3b%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

Projektinių pasiūlymų 3D modelis.