Paslaugų paskirties pastatų Nemežėlės g. 1, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Nemežėlės g. 1, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0159:704 Vilniaus m.k.v.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Paslaugų paskirties pastatas (7.4) (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Aleksandra Stoliar, [email protected] , +370 603 30288

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

I.V., J.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Kalvarijų g. 156, +370 603 30288, 8-16 val. 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

[email protected] iki 2022 metų lapkričio 3 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešinimas vyks Vilnius, Kalvarijų g. 156, 2022 metų lapkričio 3 dieną 16 val.

Tiesioginė transliacija internetu:

https://us05web.zoom.us/j/87655866461?pwd=clp6WHlCNnVaOGYrMEJHUGl1T0dkQT09

Susirinkimo ID: 876 5586 6461

Prisijungimo kodas: 2EDNaT

Atsiuntimui: Priedas