Paslaugų paskirties patalpos (4400-0044-1596:2230) Vytenio g.2 Vilniuje atskyrimas į tris nekilnojamo turto kadastro vienetus ir vieno iš jų paskirties keitimo į komercinę, paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vytenio g. 2 Vilnius

Koordinatės:

54.68064885123966, 25.263281053576026

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypas nesuformuotas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Paslaugų paskirties patalpos (un. Nr. 4400-0044-1596:2230) Vytenio g. 2 Vilniuje atskyrimas į tris nekilnojamo turto kadastro vienetus ir vieno iš jų paskirties keitimo į komercinę, paprastojo remonto projektas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas – Archtik MB, el.p. andrius@archtik.lt, tel.nr. +37068445655

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas B. K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Kazliškių 19-18a, Vilnius

Tel. +37068445655

Laikas 16:00 – 18:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Projektinius pasiūlymus teikti iki 2022-09-12  andrius@archtik.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Salė 216, rugsėjo 13d. 17.30 – 18.45val.

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą

2022-11-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. Atsisiųsti priedą