Paslaugų pastato Valakupių g. 21C, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Valakupių g. 21C, Vilnius, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0012:515

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinio esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Negyvenamoji, paslaugų paskirties

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

R. Mažeikaitės I. Į. „Mažasis atriumas“, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė, el. p.: matriumas@gmail.com, tel. 8 5 2610011, 8615 69141

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

T. S.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. + 370 61569141, darbo dienomis nuo 14:00 iki 17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas  iki 2022 m. rugpjūčio 16 d. imtinai.

Raštu: Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius

El. paštu: matriumas@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas planuojamas 2022 m. rugpjūčio 16 d. 17:00 val. nuotoliniu būdu.

Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:45e249804d934f30989442b57bbe533a@thread.tacv2/1657648454795?context=%7B%22Tid%22:%2249246f0f-da5d-425e-a11d-262091d408e1%22,%22Oid%22:%22259019f7-7d47-471f-ac54-77974bbc31c8%22%7D

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą