Pastato-šiltnamio (unik. Nr. 1094-0221-6044) M. K. Čiurlionio g. 110, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

M. K. Čiurlionio g. 110, Vilniuje. Žemės sklypo kadastr. Nr. 0101/0052:130 Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis – „kita“, naudojimo būdas – „visuomeninės paskirties teritorijos“.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Kita (šiltnamių)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“,  PV Marija Nemunienė, tel. +370 687 90354, el.p. [email protected]

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus universitetas, kodas 211950810, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, el.p. [email protected]; tel.: +370 5 2193133

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“,  Gedimino pr. 21-101, Vilniuje, tel. +370 5 2624882, darbo dienomis 10:00-17:00 val.; Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės adresas:  https://vilnius.lt/lt/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. p. mar[email protected] iki 2022-11-11 16:00 val. bei viešo susirinkimo metu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022-11-11 16:00 val. Transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/83216120828?pwd=bk4rckpaYkEvZFBDaFZ4ZjRCek5RQT09

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

 

 

2023-02-10 d. 

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą