Poilsio paskirties pastatų Turniškių g. 34C, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Turniškių g. 34C, Vilniaus m., sklypo Kad. Nr.: 0101/0012:432

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita

Žemės sklypo naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas – atskirų želdynų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Poilsio paskirties pastatai (7.13)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektūros studija „Plazma“, UAB, projekto vadovas Rytis Mikulionis, el. p.: info@plazma.lt, tel. +370 612 23170

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

„34C Turniškių“, UAB, Kukučių g. 39, LT-51338 Kaunas, el. p.: turniskiu34c@gmail.com, tel. +370 655 78635

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Architektūros studija „Plazma“ patalpose, T. Ševčenkos 16A, Vilniuje, tel. +370 612 23170

Susipažinimo laikas (susitarus iš anksto) darbo dienomis iki 2022-07-18, 10:00 – 17:00 val.,

viešo susirinkimo dieną – 2022-07-19 iki 12:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-07-19 el. paštu info@plazma.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešasis susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. liepos 19 d. 15:00.

Vaizdo transliacijos nuoroda: http://turniskiu34c.zoomtv.lt

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

Projektinių pasiūlymų 3D modelis