Prekybinės paskirties pastato Peluonės g. 6, Vilniuje, statybos statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Peluonės g. 6, Vilnius 0101/0101:2715 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „ARCHITEKTŪROS LINIJA“

PV Gintaras Čaikauskas [email protected]

+37069874536

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Sonus Exsertus“, Bičiulių 31, Bukiškis, LT-14182 Vilniaus r., [email protected], +370 685 49 402

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Aukštaičių g. 12-21, +37069874536, nuo 10.00 val. iki 17.00 val.,

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2022-04-05 dienos elektroniniu paštu [email protected] arba raštu adresu: Aukštaičių g. 12-21, Vilnius

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. balandžio 5 d., 17:00 val. Transliacijos nuoroda https://us02web.zoom.us/j/84013784043

 

 

Atsisiųsti priedą priedą.