Prekybos paskirties (7.3) pastato Geležinio Vilko g. 2, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilnius, Geležinio Vilko g. 2, 0101/0052:422

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties (7.3) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „DO architects“, Vaiva Šimoliūnaitė geleziniovilko2@doarchitects.lt, +370 675 43795

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vingio turtas“, Ozo g.25,LT-07150, Vilnius, Aurimas Sadelskis, vingis@akropolis.lt, +37061600421

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Naujoji Riovonių g. 21, LT-03153 Vilnius, 8 įėjimas, +370 675 43795, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki liepos 21d. el. paštu: geleziniovilko2@doarchitects.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas nuotoliniu būdu (internetu), liepos 21d., 17:00, https://geleziniovilko2.zoomtv.lt/

 

Vilnius 3D https://arcg.is/jSj55

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus:
PP.1
PP.2
PP.3
PP.4
PP.5
PP.6