Prekybos paskirties pastatai Čekoniškių g.11 Statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Čekoniškių g.11, Vilnius. Sklypo kad Nr.0101/017:2060

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos paskirties

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 402871

Projekto vadovas Dmitrij Kaidašov, tel. Nr. 868574269, architect.dmitrij@gmail.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Dagiva“, Smėlio g. 18, Geležiai, LT-14168 Vilniaus r.,

el.p.:  info@nailshop.lt, tel. Nr.  +370 670 33 990

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Nuo  2022-06-02  Salomėjos Nėries g.73-74, Vilnius, 10:00-16:00 val., darbo dienomis, tel. Nr. 868574269

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Adresu: S.Nėries g. 73-74, Vilnius,

  1. paštu: architect.dmitrij@gmail.com,

iki viešojo susirinkimo dienos,  2022 m. birželio  mėn. 16 d. ir viešo susirinkimo  metu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022 m. birželio  mėn. 16 d. 16:00 val., Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr.3,

salėje Nr. 215.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1priedą 2priedą

Projektinių pasiūlymų 3D modelis https://arcg.is/0mqmH1