Prekybos paskirties pastato, Antakalnio g. 71, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Antakalnio g. 71, Vilnius, žemės skl. Kad. Nr. 0101/0024:427 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Prekybos paskirties pastatas (7.3.)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Tomas Savukynas, t.savukynas@cityprojects.lt, +370-647-30321

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Baltisches Haus” Bokšto g. 6, Vilnius info@balthaus.eu; + 370 5 2691995

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Smolensko g. 6-208, Vilnius, +370-647-30321, iki 2022-12-23 (imtinai) darbo dienomis 9:00-17:00 val. (prieš tai susisiekus telefonu), https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-12-23 (imtinai):

– raštu: Smolensko g. 6-208, Vilnius, LT-03201

– e-paštu: t.savukynas@cityprojects.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022-12-23, 17:00 val.

Nuotolinio susirinkimo nuoroda: https://us06web.zoom.us/j/87332889960

 

Vilnius 3D https://arcg.is/uKyzz0

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus

 

2023-09-27

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.