Prekybos paskirties pastato Dangeručio g. 2 ir prekybos paskirties pastatų Dangeručio g. 4, Vilniaus m. sav., statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Dangeručio g. 2, Vilnius (kad. nr. 0101/0101:1293)

Dangeručio g. 4, Vilnius (kad. nr. 0101/0101:1295)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Dangeručio g. 2, Vilnius – komercinės paskirties objektų teritorijos

Dangeručio g. 4, Vilnius – komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Dangeručio g. 2, Vilnius – prekybos paskirties pastatas

Dangeručio g. 4, Vilnius – prekybos paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

313 architects, UAB

Justinas Žalys PV 1667

Tel. Nr. +37068518666

am@313.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vystymo projektai“, a/k 305764617

Gedimino pr. 10-13, LT-01103, Vilnius

+37069636045

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Gauti informaciją apie rengiamą projektą galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Manufaktūrų g. 20-224, Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 16 valandos, iki 2022-08-01 16:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti pasiūlymus galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Manufaktūrų g. 20-224, Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 16 valandos arba siunčiant elektroninį laišką adresu am@313.lt arba popierinį variantą siunčiant adresu Manufaktūrų g. 20-224, Vilnius, iki 2022-08-01 16:00

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2022-08-01 nuo 16:00 val.

Registracija:
http://313-ppvs-107.zoomtv.lt

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

 

2022-10-03

Po projektinių pasiūlymų pristatymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.