Prekybos paskirties pastato – degalinės 1E1/p (unik. nr.1099-7002-1015) su stogine 2I1G (unik. nr.1099-7002-1026) Nemenčinės pl. 5, Vilnius, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Nemenčinės pl. 5, Vilnius. Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0024:375 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama (nekeičiama): 7.3. prekybos paskirties pastatai, 12. kitos paskirties inžineriniai statiniai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Algimantas Mačionis, tel. 869934205, el. p. rusne@rusne.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „AMIC Lietuva“, Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r.,

  1. pašto adresas: s.zagrapskiene@amicenergy.com, tel. Nr.:+370 5 2104020

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB ”Rusnė” patalpose, Miško g. 30-78, Kaunas, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.,

tel. Nr 869934205

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu: Miško g. 30-78, Kaunas, el.p.: rusne@rusne.lt, per visą darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais iki viešo susirinkimo pabaigos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu https://us02web.zoom.us/j/86518816485

2022m. liepos 21d. 15val.

 

Atsisiųsti priedą