Prekybos paskirties pastato – degalinės operatorinės su prekybos sale, Gineitiškių g. 39, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Gineitiškių g. 39, Vilniaus m., skl. kad. Nr. 0101/0170:147.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

  • komercinės paskirties objektų teritorijos;
  • vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Prekybos paskirties pastatai – skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinių operatorinės su prekybos sale ir kiti pastatai).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB Rusnė, projekto vadovas Algimantas Mačionis,

rusne@rusne.lt

tel. +370 699 34205

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB Spectator NT“, Senasis Ukmergės kel. 4, Užubaliai, LT-14302 Vilniaus r.,

raimondas@spectatornt.lt.,

tel. +370 620 35685.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

informacija  teikiama UAB Rusnė patalpose, Miško g. 30-78, LT 44313 Kaune, tel. + 370 37 320365, m. tel. 8-699 034205 darbo dienomis 8.00-17.00 val.

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informacija teikiama ir pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu UAB “Rusnė”, Miško g. 30-78, Kaunas, lt-44313; elektroniniu paštu: rusne@rusne.lt; iki 2022 m rugpjūčio 29 d. 16 val.

 

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

  1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
  2. pasiūlymo teikimo data;
  3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas vykdomas 2022-08-29 15 val. nuotoliniu būdu per ZOOM programą paspaudus ant nuorodos: https://zoom.us/j/5854552046

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 02_projektiniai pasiulymai, 02_vaizdai1