Prekybos paskirties pastato Girulių g. 2, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statytojas (-ai)

UAB „Egilis“, [email protected], +37069022703

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Prekybos paskirties pastatas

Paskirtis Prekybos

Adresas Vilnius, Girulių g. 2

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0170:224 X: 6067498,8 Y: 578432,7

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Kitos paskirties žemė, Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Architektas Genė Danutė Petruškevičienė

El. p. [email protected], tel. 861597388

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas: Vilnius, Ukmergės g. 219

Tel. +37061686610

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. [email protected]

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-02-28

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBjMDg5MGItZjNlOC00NGMyLWIwOTEtNDdhNDgyY2I4Yjdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d5f620c4-7cad-470e-9ac4-4315857a63d3%22%2c%22Oid%22%3a%2205da160e-04f7-4574-afd0-afe0f9906654%22%7d

Data ir laikas 2023-02-28 16:00

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

 

2023-04-28 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą