Prekybos paskirties pastato Gudelių g. 9 Vilniuje, prekybos patalpų Nr. 2 padalinimo į du turtinius vienetus ir vieno turtinio vieneto paskirties keitimo į gyvenamąją, kapitalinio remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Gudelių  g. 9  Vilnius .

Žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0051:1630

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo naudojimo paskirtis : Kita

Esamas  žemės sklypo naudojimo būdas :  Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pagrindinė  statinių naudojimo paskirtis: Prekybos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Milda Mikulionytės-Ogorodovos individualios veiklos pažyma Nr. 714774

Arch. Milda Mikulionytė Ogorodova, el. paštas m.mikulionytė@gmail.com nr. +370 6167 0564

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB BLTJUMA SERVICE

Gudelių g.  9-2, Vilnius, paštas sale@all-sewing.com             tel.nr.  +  370 6872 6444

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Projektavimo įmonės patalpose:  Volungės g. 12-7, Vilnius

tel.  +370 616 70564

Laikas 15:00-17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Projektinius pasiūlymus teikti iki 2022-07-28

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti : el. paštas m.mikulionyte@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešas susirinkimas vyks  2022-07-28   17 val. nuotoliniu būdu :

Prisijungimo nuoroda

 

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/82614582599?pwd=STVtWGdWQkgwSUgzSUk0U1cxazF0Zz09

 

Meeting ID: 826 1458 2599

Passcode: PN1i9N

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą