Prekybos paskirties pastato Iešmininkų g. 6, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):
Vilnius, Iešmininkų g. 6, Skl. kad. Nr. 0101/0070:527

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo paskirtis: Kita;Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:
prekybos paskirtis

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Gedimino Jurevičiaus studija“, PV Gediminas Jurevičius, info@gjs.lt, 8 698 30658;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Lemaja“, kodas 304516984, Raudondvario pl. 131, Kaunas, 861144455;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:
Laisvės al. 61-2, Kaunas (UAB „Gedimino Jurevičiaus studija“), 8 698 30658; Laikas pirmadienį – penktadienį 10.00-16.00;https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2022-08-10, info@gjs.lt; Laisvės al. 61-2, Kaunas (UAB „Gedimino Jurevičiaus studija“)

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda:
Viešas susirinkimas vyks 2022-08-10 16:00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/73433202110?pwd=Y6e-l9XQ6SWtFJo6eCVt_NYRX8eack.1
Meeting ID: 734 3320 2110
Passcode: 3kp8bv

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

3d modelis: https://arcg.is/11C915