Prekybos paskirties pastato ir sporto paskirties pastato, Estų g. 1 Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)
Estų g. 1, LT-11330 Vilnius

Sklypo kad. Nr. 0101/0158:2568 Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Prekybos paskirties pastatas

Sporto paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Projesta Group“

Agnė Ilginytė

ilginyte@projesta.lt

+37061873633

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „E1 NT“
Savanorių pr. 1-63, LT-03116 Vilnius

ilginyte@projesta.lt

+37061873633

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Savanorių pr. 1-63, LT-03116 Vilnius

+37061873633

09.00 – 16.00 val. prieš tai susitarus telefonu

Nuo 2022-11-14 iki 2022-11-28

 

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Nuo 2022-11-14 iki 2022-11-28

Raštu:

Savanorių pr. 1-63, LT-03116 Vilnius

arba

El. paštu:

ilginyte@projesta.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Visuomenės informavimas vyks nuotoliniu būdu zoom platformoje 2022-11-28 15:00

 

https://us02web.zoom.us/j/87903260159?pwd=ZVUrWEo1RnU2by96NHBXWFA0bmJNdz09

 Meeting ID: 879 0326 0159

Passcode: 822040


Vilnius 3D https://arcg.is/098DeG


Atsisiųsti projektinius pasiūlymus

 

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

2023-03-24 projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti Priedą Nr. 1, Priedą Nr. 2, Priedą Nr. 3