Prekybos paskirties pastato Mokslininkų g. 9A, Vilniuje, patalpos (buto) Nr.2 (unikalus Nr. 4400-1767-7626:3819) paskirties keitimo į gydymo (odontologijos kabinetas) ir sujungimo su patalpa (gydymo) Nr. 1 (unikalus Nr. 4400-1767-7604:3818), paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Mokslininkų g. 9A, Vilnius, sklypo kad. nr. 0101/0004:998

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos paskirties pastatas; (nekeičiama).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB ,,Regroup projektavimas“, arch. Justina Sakalauskaitė, justina@regroup.lt, +37052151005,

PV A1889 Andrius Daujotas, andrius@regroup.lt, +37052151005.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB ,,Divadenta”, Mokslininkų g. 9A, Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB ,,Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko 18A, Vilnius. +37052151005, darbo dienomis 9:00-17:00val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu: UAB ,,Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius; justina@regroup.lt

Iki 2022-06-17 17:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022-06-17d. 17:00 val.

Nuoroda į susirinkimą: https://us02web.zoom.us/j/89090781899?pwd=WUNhWURpLzNmTWlwY2ZRR2podVhaUT09

Prisijungimo kodas: 121232

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

2022-07-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą