Prekybos paskirties pastato – operatorinės su degaline ir automatine automobilių plovykla, ir kitos paskirties inžinerinio statinio – automobilių savitarnos plovyklos, Zujūnų g. 2a, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Zujūnų g, 2A, Vilnius., skl. kad. Nr. 0101/0167:3068

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Komercinės paskirties objektų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Degalinė ir operatorinė su automatine automobilių plovykla – 7.3 Prekybos;

Savitarnos automobilių plovykla – 12. Kitos paskirties inžinerinis statinys;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovas Algimantas Mačionis el.p. rusne@rusne.lt, tel. +370 699 34205.

Projekto dalies vadovė Snieguolė Juodaitytė el.p. ugne@rusne.lt +370 65812484.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

„UAB Spectator NT“, Senasis Ukmergės kel. 4, Užubaliai, LT-14302 Vilniaus r.,

el. p. raimondas@spectatornt.lt., tel. +370 620 35685.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Informacija teikiama UAB „Rusnė“ patalpose, Miško g. 30-78, LT 44313 Kaune, tel. + 370 37 320365, m. tel. 8-699 034205., e. p. rusne@rusne.lt, darbo dienomis 8.00-17.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu Miško g. 30-78, Kaunas, el. p. rusne@rusne.lt per visą darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, – iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

  1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
  2. pasiūlymo teikimo data;
  3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Su projektu bus galima susipažinti 2022 m. gegužės mėn. 20 d. 15:00 val. tiesioginio internetinio vaizdo transliavimo metu. Viešojo susirinkimo tiesioginės transliacijos nuoroda: https://zoom.us/j/5854552046

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

2022-07-01

Po viešo aptarimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą