Prekybos paskirties pastato Ozo g. 18, Vilniuje, parkingo patalpos padalinimo į du turtinius vienetus ir vieno jų paskirties keitimo į sporto, atliekant paprastąjį remontą, projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sklypo adresas Ozo g. 18, Vilnius, Kadastro Nr. 0101/0021:502 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; Rekreacinės teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos pastatas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Unitectus“ projekto vadovas architektas Paulius Kijauskas, paulius@unitectus.lt tel. +37061286645, architektas Tauras Paulauskas, tauras@unitectus.lt tel. +37069938306.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Uždaroji akcinė bendrovė „Ozantis“, a.k. 126345741, Ozo g. 18, LT-08243 Vilnius,  arturas.tilinga@nepirockcastle.com , +370 676 45614

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Lukiškių g. 3-405A, Vilnius, projekto vadovas Paulius Kijauskas, paulius@unitectus.lt tel. +37061286645, darbo dienomis, darbo valandomis iki 2023-08-16, iš anksto susitarus.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki 2022-08-16 paštu Lukiškių g. 3-405A, Vilnius, LT- 01108, arba el. paštu paulius@unitectus.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2023m. rugpjūčio mėn. 16 d. 15 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda prisijungimui: https://ozo-sporto.zoomtv.lt/

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

 

2023-09-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą