Prekybos paskirties pastato Pavilnionių g. 55, Vilniuje, biuro patalpų (Nr. 4-3 ir 4-10) paskirties keitimo į gydymo ir atidalinimo atliekant paprastąjį remontą projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pavilnionių g. 55, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0170:2774 Vilniaus m. k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Valdemaras Bučys, e-paštas: valdemaras@unitectus.lt, tel.: +370 685 20297

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Dakus“, Vasarvietės g. 19A, Kaunas, e-paštas: simonas@gbgruop.lt, tel.: +370 69825275

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lukiškių g. 3, Vilnius, tel.: +370 685 20297, darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki liepos 07 d. e-paštu: valdemaras@unitectus.lt  iki 16.00 imtinai

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Nuoroda į vaizdo transliaciją:

http://pav55.zoomtv.lt/

Viešas susirinkimas vyks 2022-07-08, 16:00 valandą.

Projektiniai pasiūlymai 

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą