Prekybos paskirties pastato Pavilnionių g. 55 Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pavilnionių g. 55, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0170:2774 Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Valdemaras Bučys, e-paštas: valdemaras@unitectus.lt, tel.: +370 685 20297

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Dakus“, Vasarvietės g. 19A, Kaunas, e-paštas: simonas@gbgruop.lt, tel.: +370 69825275

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lukiškių g. 3, Vilnius, tel.: +370 641 51068, darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki balandžio 22 d. e-paštu: valdemaras@unitectus.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Nuoroda į vaizdo transliaciją:

http://pav55.zoomtv.lt/

Viešas susirinkimas vyks 2022-04-22, 16:00 valandą.

Atsisiųsti
priedą.1
priedą.2

 

2022-05-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
PP pritarta

Atsisiųsti
Priedą.1
Priedą.2