Prekybos paskirties pastato su administracinėmis patalpomis Lenktoji g. 34, Vilnius statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Lenktoji g. 34, Vilnius (sklypo kad. nr.: 0101/0031:129);

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kitos paskirties žemė, Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Prekybos pastatas su administracinėmis patalpomis (7.3);

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Aketuri architektai“, projekto vadovė:

Rimantė Vaitekonytė – Mačiulienė, [email protected], +37065644600

Architektūrinės dalies autoriai: Milda Rekevičienė, Gabrielė Griušytė, Julija Karazo;

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „KL 34“, adresas: Turniškių g. 14, LT-10104 Vilnius, [email protected] , +370 652 16161;

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB AKETURI ARCHITEKTAI biuras

Raugyklos g. 3-1, Vilnius

tel. +37065644600, el.p. [email protected]

Laikas: iki 2023-01-25, (I-V -9-17 val.) Prašome iš anksto susitarti telefonu dėl atvykimo datos ir laiko.

Taip pat galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės el.svetainėje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima pateikti iki 2023-01-25 (viešojo susirinkimo).

Raštu: Raugyklos g. 3-1, Vilnius; ir el.p.: [email protected];

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, viešas susirinkimas bus organizuojamas transliacijos nuotoliniu būdu STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka. Viešo susirinkimo transliacijos data 2023-01-25, laikas 16.00 val.

Viešo susirinkimo transliacijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://us06web.zoom.us/j/82920553616?pwd=Y3phL1ZINEZjNzRHemxhNzZBT3F3QT09

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą 

Pastato trimatis modelis https://arcg.is/GKPmu

 

2023-02-27

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.