Prekybos paskirties pastato (ūkininkų turgaus) Ukmergės g. 261, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):

Vilnius, Ukmergės g. 261 (kadastro Nr. 0101/0016:73)

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

kita, komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:

prekybos paskirties pastatas (7.3) ūkininkų turgus

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, projekto vadovas Dainius Kitovas, el.p. d.kitovas@gmail.com, tel. 868803845

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Benedikto turgus“, J. Jasinskio g. 12, Vilnius; el.p. ilona@benediktoturgus.lt; tel. 866998558

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

architektų biuro patalpose Žemaitės g. 26, Vilnius, el.p. d.kitovas@gmail.com, tel. 868803845, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val., iš anksto susitarus

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

el. paštu d.kitovas@gmail.com iki viešo susirinkimo pabaigos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda:

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-07-21, 17.00 val.

Transliacijos nuoroda:

https://us06web.zoom.us/j/89217733419?pwd=aUtkVnpEUHRhcHlWVU9NM1gwZVVEdz09

Meeting ID: 892 1773 3419

Passcode: JnvkA0

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti Projektiniai pasiūlymai, Vaizdinė informacija

3d modelis: https://arcg.is/4eKC5

 

2022-09-23

Po projektinių pasiūlymų pristatymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti SPP Ukmergės g. 261