Prekybos paskirties pastato (unik. Nr. 1099-3001-4014) Fabijoniškių g. 99 ir Prekybos paskirties pastato (unik. Nr. 1099-4040-0015) rekonstravimo bei Sporto paskirties pastato (unik. Nr. 1099-4040-0026) Fabijoniškių g. 97A patalpų 1-18, 1-3, 1-21, 1-20, 1-19 paskirties keitimo į prekybos atliekant paprastąjį remontą, projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Prekybos paskirties pastato (unik. Nr. 1099-3001-4014) Fabijoniškių g. 99 ir 

Prekybos paskirties pastato (unik. Nr. 1099-4040-0015)  rekonstravimo bei Sporto paskirties pastato (unik. Nr. 1099-4040-0026)

Fabijoniškių g. 97A patalpų 1-18, 1-3, 1-21, 1-20, 1-19  paskirties keitimo į prekybos atliekant paprastąjį remontą, projektas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Fabijoniškių g.97B , Vilnius Sklypo kadastrinis numeris 0101/0016 :95

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita;  Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama naudojimo paskirtis Fabijoniškių g. 99 (unik. Nr. 1099-3001-4014)  – Administracinė, būsima naudojimo paskirtis – Prekybos.

Esama naudojimo paskirtis (unik. Nr. 1099-4040-0015) – Prekybos, būsima naudojimo paskirtis – Prekybos.

 Sporto paskirties pastato (unik. Nr. 1099-4040-0026) Fabijoniškių g. 97A patalpų

1-18, 1-3, 1-21, 1-20, 1-19 esama paskirtis -Sporto, būsima naudojimo paskirtis – Prekybos.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB TRYS A.M., Vasario 16-osios 2-48k, PV Kazimieras Reimeris, kval.at. Nr.A1212, kontaktinis asmuo – arch. Kazimieras Reimeris, el.p. kazimieras3am@gmail.com,

tel.nr. +370 68584718

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Sporto klubų investicijos“ į.k. 300515277, OZO g. 41, Vilnius.

kontaktinio asmens el.p. audrius.majaras@homa.lt

tel. nr. :+370 671 11828

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB TRYS A.M., Vasario 16-osios 2-48k, tel.nr. +370 65253022, laikas darbo dienomis nuo 14 iki 17 val., iš anksto susitarus telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2022-05-26 17:00val. el. paštu: kazimieras3am@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

 

viešasis susirinkimas vyks 2022-05-26 (ketvirtadienį) 17.00 val. nuotoliniu būdu, virtualioje internetinėje erdvėje, prisijungus http://trysamviesinimas.zoomtv.lt , (užsiregistruoti galima nuo 16.00 val.).

 

Vilnius 3D https://arcg.is/1jSiq02

Atsisiųsti priedą