PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, VILNIUS, SIMONO GRUNAU G. 137, STATYBOS PROJEKTO projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilnius, Simono Grunau g. 137  (sklypo kad. nr.: 0101/0167:3072).

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.  Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Prekybos paskirties pastatas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vitalijus Falevičius, el.p.: [email protected],  mob.: +37067632767.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

B.S.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas,savivaldybės interneto svetainės adresas

Kalvų Sodų 1-oji g. 4, Vilnius,  mob.: +37067632767, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. (iš anksto susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: [email protected],  iki 2022-12-16.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)arba transliacijos nuoroda

2022-12-16, 17:00val. Susirinkimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/74193159254?pwd=qNElHTZX1GkZPpFOq1aJKGZ1JFqNEu.1

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1priedą 2priedą

Pastato trimatis modelis https://arcg.is/159SSP