Privažiavimo kelio (skl. kad. Nr.0101/0115:1045, Nr.0101/0115:1046) Vilniaus m. statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:
skl.kad.Nr.0101/0115:1045 ir skl.kad.Nr.0101/0115:1046, Vilniaus m.

 

Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gatvės – keliai (8.2)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
L. Poniškaičio ind. projektavimo veikla, vykd. pažyma Nr.652278;
Projekto vadovas – Linas Poniškaitis (at.Nr.A1747); linas.poniskaitis@gmail.com
+370 611 21677

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB “Lonvita”, Trakų g. 3, Vilnius; įm. k.124888197; ignas@lonvita.lt, +370 616 50000

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Geležinkelio g. 6-201, Vilnius, +370 611 21677, darbo dienomis 9.00-18.00 iki 2022-04-07

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2022-04-07, raštu: Linas Poniškaitis, Geležinkelio g. 6-201, Vilnius.
el.p. linas.poniskaitis@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Nuotolinės vaizdo transliacijos būdu, 2022-04-07 , 18.00.
Transliacijos nuoroda: meet.google.com/mxy-hrjg-gtv

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-05-18 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą