Daugiabučio gyvenamojo namo sklype Kad. Nr. 0101/0167:1971 (Pajautos g. 4A) ir sklype Kad. Nr. 0101/0167:2243 (adresas nesuteiktas), Vilniuje. Statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Daugiabutis gyvenamasis namas sklype Kad. Nr. 0101/0167:1971 (Pajautos g. 4A) ir sklype Kad. Nr. 0101/0167:2243 (adresas nesuteiktas), Vilniuje. Statybos projektas.

 

Statytojas (-ai)

UAB „Minera“, [email protected], +37069821839

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Daugiabutis gyvenamasis namas

Paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Adresas Vilnius, Pajautos g. 4 KA

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0167:1971 X: 6064494 Y: 575911

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas UAB „P.A.R.Y.Ž.I.U.S.“

El. p. [email protected]   tel. 869917511

 

Architektas Dalius Dainys

tel. 869917511

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Vilniaus g. 4

Nuoroda UAB „P.A.R.Y.Ž.I.U.S.“ patalpose, iš anksto susitarus telefonu

Laikas 10:00-17:00

Tel. +37069917511

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. [email protected]

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-07-18

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 62 punktu, gavus statytojo įgalioto asmens 2023-06-23 prašymą reg. Nr. A50-24089/23, visuomenės informavimo procedūra nutraukiama, projektiniai pasiūlymai nebeviešinami.