Religinės paskirties pastato Kalvarijų g. 63, Vilniuje rekonstrukcijos; paslaugų paskirties pastato Kalvarijų g. 67, Vilniuje rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Kalvarijų g. 63, Vilnius; 0101/0032:726

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita;  Visuomeninės  paskirties  teritorijos; Komercinės  paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama Gyvenamoji (trijų  ir  daugiau  butų  pastatai)  Būsima Religinė;

Esama-Būsima Paslaugų

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto  vadovas Ramūnas  Buitkus;  architektura@senamiescio.lt; +37061066194;

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Lietuvos stačiatikių arkivyskupija Aušros Vartų g. 10, Vilnius LT-01303; kanceliarija@orthodoxy.lt;

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Konstitucijos pr. 12-340, Vilniuje;  +370 610 66194;  darbo  dienomis  nuo  14  iki  14.30h  iš  anksto  susitarus;

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki  2022 10 11   e-paštu  architektura@senamiescio.lt;

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Konstitucijos pr. 12-340, Vilniuje;  2022 10 11  15.00  nuotoliniu  būdu  per   prisijungimą

https://us06web.zoom.us/j/83669426178?pwd=ZGZkdTRHbUZxUXkzcG5JdXlkNDUrQT09

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/1Sv5CP1

 

2022-12-23
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą