Ryšių (telekomunikacijų) tinklų statinio Zigmantiškių g. 24, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):
Zigmantiškių G. 24, Vilnius  (0101/0164:515)

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės ūkio. Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:
Inžineriniai tinklai. Ryšių (Telekomunikacijų) tinklai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
MB AUKŠČIAU DEBESŲ, buveinės adresas Tilžės 144-63, Šiauliai LT-76350, Projekto vadovė, architektė Rasa Pumputienė el. p. rasa.pumputiene@splius.lt, Tel.: +370 682 40021.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „TeleTower“, Žemaitės 15, LT-08128 Vilnius, Tel.: +370 5 239 03 94, El. p. info@teletower.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:
MB AUKŠČIAU DEBESŲ, Tilžės 144-63, Šiauliai LT-76350; Tel.: +370 682 40021, bei www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-06-07 16:00 valandos.
Pasiūlymų teikimo būdai: raštu – MB AUKŠČIAU DEBESŲ, Tilžės 144-63, Šiauliai LT-76350
El. paštu – rasa.pumputiene@splius.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda:

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu internetinėje plaformoje zoom 2022 m. birželio 7 d. nuo 15:00 val.
Prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/85203126330?pwd=yLjiAjc41lffqRQTox8cWIIXaXCFmd.1

Meeting ID: 852 0312 6330

Passcode: 200885

 

Atsisiųsti priedą

 

2022-07-22
Po viešo svarstymo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą