Sandėliavimo, gamybos, pramonės ir kitos paskirties pastatų rekonstravimo į gyvenamosios paskirties daugiabučius pastatus; gamybos, pramonės, kultūros, pagalbinio ūkio ir administracinės paskirties pastatų griovimo Tyzenhauzų g. 17, Vilniuje, projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Tyzenhauzų g. 17, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0072:314 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama: kultūros, pagalbinio ūkio, administracinės, sandėliavimo, gamybos, pramonės ir kitos paskirties pastatai

Numatoma: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „2 Bricks“, Vytautas Augustinavičius, [email protected], +37068724672

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vilnius east“, įmonės kodas 305730522, adresas Lvivo g. 25-701, LT-09320 Vilnius, +37061117654

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

MB „2 Bricks“, Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, darbo dienomis 9.00-17.00 val. susitarus iš anksto tel. +37068724672 iki gruodžio 16 d.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: [email protected] iki 2022 m. gruodžio 16 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022 m. gruodžio 16 d. 16.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.live.com/meet/9482694646505

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti TZN17_PP(1)_projektiniai pasiulymai, TZN17_PP(2)_projektiniai pasiulymai

3D modelis: https://arcg.is/OTO4a