Sandėliavimo, kitos paskirties pastatų, inžinerinių tinklų ir kitos paskirties inžinierinio statinio Jono Kazlausko g. 1a, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Jono Kazlausko g. 1A, Vilniaus m. sav.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Sandėliavimo, kitos paskirties pastatų, inžinerinių tinklų ir kitos paskirties inžinierinis statinys

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 UAB „Krašto projektai ir partneriai“, Projekto vadovas: Jurgis Kildišius, tel.: 869889352, el.p.: [email protected]

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „VAATC“  Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius, Tel.: 8 610 07748, E. paštas: [email protected]

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Konstitucijos pr. 23 C-415. , Tel.: 8 69889352, E. paštas: [email protected];  Darbo dienomis iki  2022-06-21 nuo 9:00 iki 15:00 val. ir savivaldybės  interneto  svetainėje  adresas www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2022-06-21 darbo dienomis elektroniniu paštu: [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas projektinių pasiūlymų svarstymas vyks tiesioginės vaizdo transliacijos būdu 2022-06-21 pradžia 16:30 val.

Nuoroda į tiesioginę vaizdo transliaciją:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFiYjA5NGUtZTVkMy00OTc0LWE0MTItMGM3OTM4YmU3M2Jh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227cf388ae-29ff-4151-9097-a912aa284a6d%22%2c%22Oid%22%3a%22f84b3182-3845-495f-b2e1-3baec39c751a%22%7d

 

Atsisiųsti priedą

 

2022-10-03

Po projektinių pasiūlymų pristatymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.