Sandėliavimo paskirties pastatas Kalniškių g. 11, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Kalniškių g. 11, Vilnius, sklypo kadastrinis Nr. 0101/0159:1014

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Sandėliavimo paskirties pastatas 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB“INFOSTUDIJA“ Krokuvos g. 8, Vilnius. Projekto autorius, direktorius Gediminas Ratavičius el. p. info@infostudija.lt; t. +37069919403

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

MB”Ekologinės paslaugos“ į.k. 304142847; adresas  V.Šopeno g. 3, Vilnius. El. p. info@ekologinespaslaugos.lt ; tel.Nr. +37061636039

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Krokuvos g. 8, Vilnius  tel.: +370 69919403, el. p. info@infostudija.lt . Darbo laikas: I-V dienomis 9:00-18:00 ( pietų pertrauka 12:00-13:00 val.) iš anksto susitarus.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo pradžios 2022 spalio 11 d. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos.

Pasiūlymus galima teikti paštu adresu: Krokuvos g. 8, Vilnius,  LT-09314.

El. paštu info@infostudija.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022 m. spalio 11 d. 17:00 val. iki 18:00 val.

Nuoroda į vaizdo transliaciją: https://us02web.zoom.us/j/84194010839

Atsisiuntimui: Priedas

Projektiniai pasiūlymai: 3D modelis

2022-11-25

Po viešo aptarimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą