Sandėliavimo paskirties pastato [7.9] siuntų terminalo Servečės g. 8 Vilniaus m. statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Servečės g. 8 Vilniaus m. sav., Kadastrinis nr. 0101/0159:776 Vilniaus m.kv.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

[7.9] Sandėliavimo paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „MŽ PROJEKTAI“, PV Mindaugas Žvinys, Atestato Nr.A1583, mindaugas.zvinys@gmail.com, tel.+370 687 90987

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „ Credit Index Lietuva“, mindaugas.baranauskas@venipak.com, Konstitucijos pr. 4a, +37061454160

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. +37061454160, iki 2022-08-02 10:00-17:00val.

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami el. paštu info.mzprojektai@gmail.com arba raštu adresu UAB „MŽ projektai“

Konstitucijos pr. 4a 09308 Vilnius, iki viešo susirinkimo pradžios.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-02 17:10-18:10 val. nuotolinės transliacijos būdu.

 

Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3as1cPPb9IFlZO4GXjgCtnq2ydaZoQ2gHnnRnw_8mB_ww1%40thread.tacv2/1656997838165?context=%7b%22Tid%22%3a%22faa6de3a-e2f8-436b-bfbd-135fa795e5a2%22%2c%22Oid%22%3a%22e592642d-b67e-4fc5-8d05-902b4dd2fe81%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą