Sandėliavimo paskirties pastato [7.9] siuntų terminalo Servečės g. 8 Vilniaus m. statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Servečės g. 8 Vilniaus m. sav., Kadastrinis nr. 0101/0159:776 Vilniaus m.kv.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

[7.9] Sandėliavimo paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „MŽ PROJEKTAI“, PV Mindaugas Žvinys, Atestato Nr.A1583, [email protected], tel.+370 687 90987

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „ Credit Index Lietuva“, [email protected], Konstitucijos pr. 4a, +37061454160

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. +37061454160, iki 2022-08-02 10:00-17:00val.

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami el. paštu [email protected] arba raštu adresu UAB „MŽ projektai“

Konstitucijos pr. 4a 09308 Vilnius, iki viešo susirinkimo pradžios.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-02 17:10-18:10 val. nuotolinės transliacijos būdu.

 

Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3as1cPPb9IFlZO4GXjgCtnq2ydaZoQ2gHnnRnw_8mB_ww1%40thread.tacv2/1656997838165?context=%7b%22Tid%22%3a%22faa6de3a-e2f8-436b-bfbd-135fa795e5a2%22%2c%22Oid%22%3a%22e592642d-b67e-4fc5-8d05-902b4dd2fe81%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą

 

2023-03-28 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą