Sandėliavimo paskirties pastato B. Vokės g. 37, Vilnius, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Baltosios Vokės g. 37 (kadastro Nr.: 0101/0082:343 Vilniaus m. k.v.)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė žemės paskirtis – Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektų gildija“ adresas: S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, projektų vadovas Rokas Mazuronis, el. p. archgildija@gmail.com, tel. Nr.: +370 601 95 589, laikas: darbo dienomis 9 – 17 val.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „VEIKA“

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, el. p. archgildija@gmail.com, tel. Nr.: +370 601 95 589, laikas: darbo dienomis 8 – 17 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 8.00 – 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022 m. Sausio 17 d. 17:00val. Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir (ar) užsitęsusio karantino atveju, visi projektinių pasiūlymų svarstymai turi būti vykdomi nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją bus pateikta Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje: https://us02web.zoom.us/j/84326597764

 

Atsisiųsti priedą.

2022-03-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą