Sandėliavimo paskirties pastato Sandėlių g. 15, Vilnius, naujos statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Sandėlių g. 15, Vilnius. Sklypo kadastro registro Nr.: 0101/0076:338 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Pramones ir sandėliavimo objektų teritorija.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Sandėliavimo.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto
atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto
adresas ir telefono numeris
Projekto vadovas M. Daugėla, tel.: 868305450, el.p., mindaugas@projektuok.lt.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Jantas“ įm.k. 305222292, Fabijoniškių g. 5C-1031, LT-06335 Vilnius el.p.:info@values.lt
tel.:8 68532966.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Verkių g. 5, Vilnius, iki 2022 m vasario 18 d., nuo 10:00 iki 16:00 valandos, tel.: 868305450. Taip
pat Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui
gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
iki 2022 m vasario 18 d.,15:00 val., el. p. info@projektuok.lt;, raštu, adresu Verkių g. 5,
Vilnius.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Projekto viešasis svarstymas vyks: 2022 m. vasario 18 d., 15:00 val.

Nuoroda į vaizdo konferenciją:
https://us06web.zoom.us/j/85111591732?pwd=YTVmYlZVTUFXV0FBd3JNVGltK0JFQT09
Meeting ID: 851 1159 1732
Passcode: Y4AADj

 

Atsisiųsti priedą

2022-03-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą