Sandėliavimo paskirties pastato su autoplovykla Liepkalnio g. 85, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Liepkalnio g. 85, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0080:229 Vilniaus m. k.v.;

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama – garažų, numatoma – sandėliavimo;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Darni architektūra“, projekto vadovė Vilma Adomaitienė, el.p.darniarchitektura@gmail.com, tel.+370 605 32654

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, Vilnius, tel. +370 521 52050, el.p. eurovia@eurovia.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Darbo dienomis nuo 08:00 val. iki 16:00 val. projektuotojo patalpose Žemaičių g. 36-1, Kaunas ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt. Susipažinti su parengta medžiaga galima elektroninėmis priemonėmis: paskambinus +370 60532654 ar elektroniniu paštu: darniarchitektura@gmail.com. Susipažinimo terminas iki 2022 m. rugsėjo 8 d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2022-09-08 ir viešo susirinkimo metu. Pasiūlymai teikiami raštu adresu: Žemaičių g. 36-1, LT-44174, Kaunas arba el.p. darniarchitektura@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. rugsėjo 8 d. 15:00 val. Susirinkimas vyks nuotolinio būdu naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą ZOOM.

Viešo susirinkimo tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/7722814400?pwd=MGZBc0hlZ1htdWtoamNlMDNuNDBTUT09

 

Atsiuntimui: Priedas

2022-10-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą