Sandėliavimo paskirties pastato (un. Nr. 0101-0082-0097), paskirties keitimo į gamybos ir pramonės paskirties pastatą, Kirtimų g. 61C, Vilniuje, projekto, neatliekant statybos darbų, projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilnius, Kirtimų g. 61C (Unik.daikto Nr. 4400-2737-2736), Žemės sklypo Kad. Nr. 0101/0082:24.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: Kita.

Būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Komercinės paskirties teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama paskirtis: Sandėliavimo (7.9.); Būsima paskirtis: Gamybos, pramonės (7.8.).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Ponama“

Vidmantas Kančiauskas Ašmenos g. 4-9, LT-01135 Vilnius Tel.: +370 618 83846 Email: info@ponama.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Žvanga“

Įmonės kodas 122779480

Kirtimų g. 61A, LT-02244 Vilnius

Tel. 85 2 641 120

Email: info@zvanga.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu Ašmenos g. 4-9, Vilniaus m., darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 16.00 val., arba Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo- viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

  1. paštu – info@ponama.lt iki 2022-07-04 12:00 val

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešo susirinkimo data ir laikas 2022-07-04, 17:00 val. Prisijungimo nuoroda:

https://us06web.zoom.us/j/84895852183?pwd=Z0lrSDdremovMEZwS3BGb0h1dERyQT09

Prisijungus „chat“ laukelyje nurodykite savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir/ar telefono Nr., siekiant įregistruoti Jūsų dalyvavimą viešo susirinkimo dalyvių sąraše. Susirinkimo metu bus daromas garso ir vaizdo įrašas.

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1priedą 2priedą