Sandėliavimo paskirties pastato (Un. Nr. 1098-4020-3034), esančio adresu Arimų g. 35, Vilniuje, paskirties keitimo į gamybinės paskirties pastatą, paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Arimų g. 35, Vilnius, kad.nr. 0101/0050:903

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama sandėliavimo patalpos, būsima – gamybinės patalpos. Neypatingas statinys

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Archartė“ arch. U. Niaurė, [email protected], tel. +37061065469

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Plaga“,  Arimų g. 35 Vilnius, +370 698 00624, [email protected]

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Karaliaučiaus g. 1A-101 Vilnius, informacija apie viešinimą skelbiama puslapyje  www.vilnius.lt, +37061064569, susipažinti galima iki 2022 11 14 dienos, nuo 10 iki 17 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu [email protected], teikti iki 2022 11 14 dienos, 15 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022-11-14 d., 17:00 val.

Transliacijos būdu: Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/75146985321?pwd=5dc2KMaPEActCZoRIcH7GgoiHOUNF7.1

Meeting ID: 751 4698 5321

Passcode: 5Y5xyK

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2022-12-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą