Sandėliavimo paskirties pastato Veisiejų g. 135, Vilniaus m. statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Sandėliavimo paskirties pastato Veisiejų g. 135, Vilniaus m. statybos projektas

 

Statytojas (-ai)

UAB „SVISTA“, rackauskass@eugesta.lt, +37065555425

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Sporto aikštelė

Paskirtis Sporto paskirties inžineriniai statiniai

Adresas Vilnius, Veisiejų g. 135

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0164:35 X: 6054030 Y: 569148

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Sporto aikštelė

Paskirtis Sporto paskirties inžineriniai statiniai

Adresas Vilnius, Veisiejų g. 135

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0164:35 X: 6054030 Y: 569148

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Sporto aikštelė

Paskirtis Sporto paskirties inžineriniai statiniai

Adresas Vilnius, Veisiejų g. 135

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0164:35 X: 6054030 Y: 569148

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Sandėliavimo paskirties pastatas

Paskirtis Sandėliavimo

Adresas Vilnius, Veisiejų g. 135

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0164:35 X: 6054030 Y: 569148

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas UAB „Bendrieji statybų projektai“

El. p. info@bspgroup.eu   tel. 861039322

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Meistrų g. 10

Nuoroda www.vilnius.lt

Laikas darbo dienomis nuo 8:30 – 16:30 val. iš anksto susitarus telefonu +370 655 55425

Tel. +37065555425

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

Raštu Pasiūlymai gali būti teikiami raštu: UAB ,,Bendrieji statybų projektai“, Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas.

El. p. jjankauskiene@bspgroup.eu

Kitu būdu El. paštu

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-07-04

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYpqaYRTU3JQZUnrQrs-ogRs2Pn1R-siR9Ywmo2_30Qg1%40thread.tacv2/1686745203633?context=%7b%22Tid%22%3a%22224fc49b-8231-40a8-996c-61b93e297c8c%22%2c%22Oid%22%3a%22bfec3c27-c2b8-432a-878c-a5aa39749bfb%22%7d

Data ir laikas 2023-07-04 15:00

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą 3 priedą 4 priedą

 

 

2023-09-07 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2, priedą Nr. 3, priedą Nr. 4